ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Greta
Καλησπέρα σας, είμαι εργαζόμενη σε εμπορική επιχείρηση με τη ΣΣΕ αορίστου χρόνου και ενώ δεν έχω υπογράψει κανενούς είδους ανανέωση σύμβασης τώρα μου δίνουν να υπογράψω γνωστοποίησης των όρων ατομικής σύμβασης? Γίνεται αυτόματα ανανέωση σε ατομική? Η γνωστοποίηση πάντως γράφει τους όρους της ατομικής σύμβασης αορίστου χρόνου με αποδοχές, ώρες και ημερομηνία έναρξης αλλά στην ημερομηνία λήξης γράφει (αναφορικά με συμβάσεις ορισμένου χρόνου). Πρέπει να υπογραφεί η γνωστοποίησης των όρων ατομικής σύμβασης υποχρεωτικά και χωρίς να έχει υπογραφεί πριν ατομική κάποια σύμβαση? Ευχαριστώ.